Epost: kontakt (at) skjebergck.no Kontonr: 1020.27.07772 Orgnr: 996061620

Forsiden Nyheter Medlemmer Trening Ritt Linker

NCF Lov §19 Overganger

Dersom et lag skal kunne kreve kompensasjon for lisensierte ryttere som skifter lag, vil dette gjelde kun for aldersgruppen M/K junior og
eldre og som har skriftlig kontrakt med det laget lisensinnehaveren søker overgang fra. NCFs standardkontrakt anbefales benyttet. Nærværende paragraf gjelder ikke for innehavere av kun turrittlisens og/eller lisenser for aldersgrupper som i henhold til nasjonale lisensbestemmelser ikke får delta i M/K Senior og Junior.

Lisenser

Alle ryttere (uansett alder) som vil løse lisens i et annet lag enn hvor rytteren har sin lisens, dvs. søke overgang fra sitt gamle lisenslag til et nytt lisenslag, skal gi sitt gamle lag skriftlig beskjed innen de fastsatte frister. Videre skal det nye lisenslaget skriftlig kontakte rytterens gamle lisenslag. Overgangskjema skal fylles ut av rytter, det nye lisenslaget og det gamle lisenslaget. De fastsatte gebyrer ved overganger er det rytterens nye lisenslag som er ansvarlig for å betale inn.

Overgangsperioder

Overgangsperioder og frister - Det fastsettes to overgangsperioder:

  • Periode 1: fra 01.10. til 31.03. påfølgende år
  • Periode 2: fra 01.07. til 31.07.

For overganger i Periode-1 kan rytteren representere sitt nye lisenslag fra og med overgangen er godkjent av NCF. For periode 2 kan rytteren representerer sitt nye lisenslag tidligst 2 uker fra overgangen er godkjent av NCF, dog ikke tidligere enn 01.08. Frister for melding til gammelt lisenslag om overgang er 15.12. for Periode-1 og 01.07. for Periode-2.

Se også:

 
Kontakt oss Bilder Sponsorer